ล่องแก่งหินเพิง 3 Days 2 Night

     วันหยุดฤดูฝนรอคุณอยู่…พบกับความตื่นเต้นท้าทายกับกา ...

Read more →

     วันหยุดฤดูฝนรอคุณอยู่…พบกับความตื่นเต้นท้าทายกับการล่องแก่งอันขึ้นชื่อ ที่ประเทศไทย “ล่องแก่งหินเพิง” (ระดับการล่องแก่ง 3-5) นอกจากท่านจะได้รับความสนุกสนานจากการผจญภัยแล้ว ท่านยังจะได้ชื่นชมธรรมชาติ ปนกลิ่นไอป่าเขา ชมลำน้ำใสใหญ่อันใสสะอาด ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำบางปะกง พร้อมทั้งได้ลิ้มลองอาหารรสอร่อย และบ้านพักปีกไม้สไตล์คัลทรี ความสุขเหล่านี้พร้อมให้ท่านแล้วที่ “วังตะพาบรีสอร์ท”

กำหนดการล่องแก่งหินเพิง 3 Days 2 Night

วันแรก

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร โดยสามารถเลือกเส้นทางท่องเที่ยวก่อนเข้ารีสอร์ทได้ดังนี้

 1. เส้นทาง จ.นครนายก – จ.ปราจีนบุรี
 •  – เขื่อนขุนด่านปราการชล  เขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก 
 •  – ตลาดผลไม้หนองชะอม
 •  – โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย มีลักษณะสถาปัตยกรรม เป็นตึกสองชั้นแบบยุโรปสมัยเรอเนสซองเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
 •  – วัดแก้วพิจิตร ไหว้พระ ชมพระอุโบสถ สถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคารประสม ประสานระหว่างศิลปไทย จีนยุโรป และเขมร
 •  – พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์

 

 1. เส้นทาง จ.สมุทรปราการ – จ.ฉะเชิงเทรา – จ.ปราจีนบุรี
 •  – ตลาดคลองสวน 100 ปี
 •  – วัดโสธรวรารามวรวิหาร
 •  – ตลาดบ้านใหม่100 ปี
 •  – ตลาดนํ้าบางคล้า
 •  – โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย มีลักษณะสถาปัตยกรรม เป็นตึกสองชั้นแบบยุโรปสมัยเรอเนสซองเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
 •  – วัดแก้วพิจิตร ไหว้พระ ชมพระอุโบสถ สถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคารประสม ประสานระหว่างศิลปไทย จีน ยุโรป และเขมร 
 •  – พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์

 

17.00 น.   เดินทางถึงวังตะพาบรีสอร์ท ชำระค่าใช้จ่ายแจ้งรายชื่อและรับกุญแจ จัดสัมภาระเข้าที่พัก และพักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถ เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง         

18.00 น.   รับประทานอาหารมื้อเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย ในระหว่างนี้ท่านสามารถพักผ่อนด้วยการร้องคาราโอเกะรวม (เปิดบริการถึง 23.00 น.) และเล่นสนุกเกอร์


วันที่ 2

7.00  น.     รับประทานอาหารเช้าร่วมกันและฟังบรรยายเพื่อเตรียมการล่องแก่ง พร้อมทั้งเตรียมเครื่องแต่งกายในการล่องแก่ง

9.00  น.     ออกเดินทางสู่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 (ขญ.9) เพื่อเริ่มเดินทาง 2.5กม. ไปสู่จุดล่องแก่งหินเพิง เริ่มต้นความมันส์กับการล่องแก่งที่จัดอยู่ในอันดับ 3-5 ด้วยเรือยาง ตามด้วยแก่งเบาๆ สบายๆ อย่าง “แก่งวังผักหนามล้อม” และ “แก่งวังบอน” และ “แก่งลูกเสือ” และเราจะพาท่านมาเก็บความสนุกกับความ โหด มัน ฮา ไม่แพ้แก่งอื่นที่ท่านสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวของท่านเอง ที่จะปล่อยตัวเองไปตามกระแสน้ำที่ไหลอย่างสบายๆ อย่าง “แก่งวังยาว” หรือที่ ชาวบ้านเรียกว่า “ช่องแคบมะละกา”  จากนั้นติดตามด้วยความโหด (กรี๊ด) แบบที่สนุกไม่แพ้ใครมีฉายานามว่า “แก่งวังไทร” และหลังจากหมดเสียงกรี๊ดเราจะมาเล่น Wave ที “แก่งงูเห่า” และเราจะพา ท่านเล่นน้ำที่เย็นจับใจจากนั้นจะถึงเวลาของอาหารว่าง

12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยงมื้ออร่อย           

13.00 น.     พักผ่อนตามอัธยาศัยเล่นกิจกรรมภายในรีสอร์ทเรือแคนูสะพานเชือกจักรยานโรย ตัวข้ามแม่นํ้าขับรถATV เพนท์บอล หรือเลือกเดินทางไปเล่นนํ้าตกหนองตะแบก

18.00 น.     รับประทานอาหารมื้อเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย ในระหว่างนี้ท่านสามารถพักผ่อนด้วยการร้องคาราโอเกะรวม (เปิดบริการถึง 23.00 น.) และเล่นสนุกเกอร์


วันที่ 3

7.00  น.   รับประทานอาหารเช้า     

9.00 น.    เดินทางออกจากวังตะพาบรีสอร์ท โดยสามารถเลือกเส้นทางเที่ยวได้ดังนี้ 

เสนอโปรแกรมท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ 4 เส้นทาง 

 1. เส้นทางอ.นาดี – อ. วังนํ้าเขียว ห่างจากรีสอร์ทประมาณ 60 กม.
 • –  สวนเกษตร
 • –  สวนดอกหน้าวัว
 • –  ชิมไวน์และผลิตภัณฑ์จากไร่องุ่น (มีค่าใช้จ่ายในการชิมไวน์)
 • –  โรงเพาะเห็ด
 • –  อุทยานแห่งชาติทับลาน ผาเก็บตะวัน นํ้าตกสวนห้อม นํ้าตกห้วยใหญ่

 

 1. เส้นทางอรัญประเทศห่างจากรีสอร์ท 140 กม.
 • – ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ
 • – ละลุ เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการยุบตัวหรือพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพดิน แข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัว เมื่อถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปต่างๆ มองคล้ายกําแพงเมืองหน้าผาบ้างมีลักษณะเป็นแท่งๆ คล้ายกับ “แพะเมืองผี” ที่จังหวดแพร่บางคนจึงเรียกว่า “แพะเมืองผีแห่งใหม่” ด้วยพื้นที่กว้างกว่า 2,000ไร่ จึงทําให้ละลุมีความสวยงามและแปลกตาเหมาะแก่การเที่ยวชมอย่างยิ่ง 
 • – ปราสาทสด๊กก๊อกธม โบราณสถานที่ใหญ่และสําคัญของจังหวัดสระแก้วแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้าน หนองเสม็ดตําบลโคกสูง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14 เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพ และใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อถือนลัทธิศาสนาฮินดู

 

 1. เส้นทางจ.ปราจีนบุรี – จ.นครนายก
 • –  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นตึกสองชั้น แบบยุโรปสมัยเรอเนสซองเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
 • –  วัดแก้วพิจิตร ไหว้พระ ชมพระอุโบสถ สถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคารประสม ประสานระหว่างศิลปไทย จีน ยุโรป และเขมร
 • –  พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
 • –  ตลาดผลไม้หนองชะอม
 • –  เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก

 

 1. เส้นทางจ.ปราจีนบุรี – จ.ฉะเชิงเทรา – จ.สมุทรปราการ
 • –  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นตึกสองชั้น แบบยุโรปสมัยเรอเนสซองเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
 • –  วัดแก้วพิจิตร ไหว้พระ ชมพระอุโบสถ สถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคารประสม ประสานระหว่างศิลปไทย จีน ยุโรป และเขมร
 • –  พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
 • –  ตลาดนํ้าบางคล้า
 • –  ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี
 • –  วัดโสธรวรารามวรวิหาร
 • –  ตลาดคลองสวน 100 ปี 
 • –  ปราสาทสด็อกก๊อกธม

อํตราค่าบริการ

ราคาท่านละ 2,400 บาท  

     โปรแกรมดังกล่าวรวมอาหาร 5 มื้อพร้อมอาหารว่าง 1 มื้อ ห้องพักแอร์รวม 4 คน/ห้อง ค่าเรือยาง ล่องแก่ง ชูชีพ ไม้พาย หมวก ค่ารถรับ – ส่ง (ไป ขญ. 9) เจ้าหน้าที่คุมเรือ2ท่าน ลูกหาบ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สนุกเกอร์ กิจกรรมโรยตัวข้ามแม่นํ้า และเดินสะพานเชือก

ติดต่อสอบถามข้อมูลสำรองที่พักได้ที่

วังตะพาบรีสอร์ท 087-537-0765 หรือ 081-983-8335 หรือ 081-935-4855

การชำระเงิน   

กรุณาชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30 %
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี : ชื่อบัญชี นางสมพิศ เชฐกุล ธนาคารกรุงเทพฯ สาขากบินทร์บุรี บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 286-443-2097
ชำระส่วนที่เหลือทที่รีอร์ท

** ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เริ่มต้นล่องเดือนมิถุนายน

** ในการล่องแก่งหินเพิง จะมีช่วงเช้า และ ช่วงบ่าย ของแต่ละวัน